Home » NEWS » ให้ขนาดนี้พอใช้ไหม…ข้อมูลล่าสุดเผย Galaxy Note 7 จะมาพร้อมความจุเริ่มต้น 64GB ถ้าไม่พอเพิ่มเม็มได้อีก !!
ให้ขนาดนี้พอใช้ไหม…ข้อมูลล่าสุดเผย Galaxy Note 7 จะมาพร้อมความจุเริ่มต้น 64GB ถ้าไม่พอเพิ่มเม็มได้อีก !!
ข้อมูลล่าสุดเผย Galaxy Note 7

ให้ขนาดนี้พอใช้ไหม…ข้อมูลล่าสุดเผย Galaxy Note 7 จะมาพร้อมความจุเริ่มต้น 64GB ถ้าไม่พอเพิ่มเม็มได้อีก !!

เรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกที่เพิ่มสเปคใหม่ๆมาในตลาดได้ตลอดๆสำหรับ Galaxy Note Series เพราะจากตอนแรก Galaxy Note และ Note 2 นั้นมาพร้อมความจุมาตรฐานที่ 16GB ต่อมาถึงตอน Galaxy Note 3 ,

About Witsanuwat Assawong