ประวัติคลองถมคอร์เนอร์

โครงการ “คลองถม คอร์เนอร์ ” ไปเมื่อช่วงปี 2555 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากทางลูกค้า ส่งผลให้บรรยากาศธุรกิจในย่านนั้นคึกคัก มียอดการซื้อขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่ ให้บริการทั้งหมด 3 ชั้น และ 1 ชั้นลอย มีร้านค้ากว่า 100 ร้าน

“คลองถม คอร์เนอร์ ”จะเน้นเป็นสินค้าปลีกส่งโทรศัพท์มือถือ,อุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นส่วนต่างๆ, อุปกรณ์ อิเลคโทรนิกส์ภายใน ศูนย์มีลิฟท์และบันไดเลื่อนขึ้นลงทุกชั้น ห้องน้ำสะอาด

ทางบริษัท “คลองถม คอร์เนอร์ ” มองว่าโดยภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่งโทรศัพท์มือถือ ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งกลุ่มดังกล่าวถือเป็นสินค้าที่เข้าไปมีบทบาทในไลฟ์สไตล์คนทุกรุ่น โดยเฉพาะกลุ่มสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่มีการแข่งขันสูงและมีรุ่นใหม่ๆเกือบทุกเดือน

ปัจจุบันย่านคลองถมเสือป่าเป็นแหล่งค้าปลีก-ส่งและอุปกรณ์ต่อพ่วงและชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าที่มีอยู่จะเป็นศูนย์ซึ่งมีพื้นที่จำกัดและค่อนข้างแออัด ขาดความสะดวกสบาย “คลองถม คอร์เนอร์”จึงเป็นการเสนอมิติใหม่ ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้า ในย่านนี้ ด้วยการเสนอสินค้าประเภทเดียวกันในราคาที่เท่ากันหรือถูกกว่า แต่พรั่งพร้อมด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เช่น อาคารติดเเอร์ทั้งหลัง ทางเดินที่กว้างขวาง ห้องน้ำสะอาด ฯลฯ
ซึ่งเชื่อว่าเมื่อลูกค้า ได้เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ของเราจะสัมผัสถึงความเเตกต่างเเละกลับมาใช้
บริการอีกแน่นอนกลับสู่ด้านบน