ติดต่อเราที่ตั้ง : หัวมุมถนนเสือป่า ติดกับถนนยมราชสุขุม (อาคารล็อคเลย์เดิม)
ในย่านคลองถม - เสือป่า กรุงเทพฯ
304 ถ เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : (02) 300-6425, 300-6433 , 02 622 5510 แฟกซ์ : (02) 718-3135,300-6434 อีเมล์ : klongthomcorneronline@gmail.com
กลับสู่ด้านบน